Pi Pijlers

Onze pijlers: Mobiliteit, Energie, Care en Creatie

Mobiliteit, Energie, Care en Create zijn de segmenten waar we ons op focussen. Wij durven ons een expert te noemen in deze segmenten. Durf jij de innovatie met ons aan te gaan?!
segmenten hebben we ondergebracht in de volgende pijlers:

Pi-Move

Met slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen houden we onze moderne metropolen, maar ook kleine dorpen met grote onderlinge afstanden leefbaar en aantrekkelijk om te wonen, te werken, te recreëren en te ontspannen. >>

Pi-Power

Voor ons draait alles om de werkende en wonende eindgebruiker, die een gezonde, comfortabele en vooral energiezuinige leefomgeving nastreeft.>>

Pi-Care

Care staat voor zorg voor mensen die zorg nodig hebben. Pi-Care staat voor een team met passie, voor creatieve productinnovatie. De wet- en regelgeving is een belangrijke invulling voor de productveiligheid naast de pull uit de markt en de push vanuit de beschikbare technologieën. >>

Pi-Create

Met Pi-Create geven wij richting en snelheid aan jouw productontwikkeling. >>