Pi Proces

STRATEGIE

Productontwikkeling begint met de juiste strategie. Het is erg belangrijk om deze helder te maken, en daarom bepalen we samen met u welke aspecten voor uw product van belang kunnen zijn. Zo wordt de productontwikkeling gericht op het versterken van uw concurrentiepositie in de markt. Door een grondige analyse van uw uitdaging benoemen we de nodige functies, eisen en wensen waaraan het eindproduct dient te voldoen. Hiermee formuleren we een concrete omschrijving van wat er precies ontwikkeld gaat worden, zodat u weet wat u kunt verwachten.

Idee & Concept

In deze fase start het creatieve proces. Door gericht te brainstormen verzamelen we een veelheid aan ideeën en oplossingen voor de nodige functies. Door oplossingen samen te voegen creëren we concepten. Door veel te schetsen creëren we inzicht in de technische werking, productietechnieken en uitstraling van de verschillende concepten. Hierdoor kunnen we met al onze gesprekspartners, ook als zij geen technische achtergrond hebben, bepalen welk concept het meest waarde heeft, en hoe we dit verder gaan uitwerken tot de juiste productontwikkeling.

Vormgeving

Voor zowel consumentenproducten als B2B producten speelt vormgeving een onmisbare rol. Al onze ontwerpen zijn doordacht op het gebied van begrijpelijkheid, eenvoud in gebruik, assemblage, ergonomie en veiligheid. We zorgen voor een onderscheidende uitstraling die past bij de inwendige functionaliteit van het product en bij uw merk.

Conceptvalidatie

Omdat productontwikkeling vaak techniek betreft die nog niet eerder op een bepaalde manier toegepast is, valideren we al vroeg in het proces op pragmatische wijze onze concepten met fysiek proof-of-principle. Met behulp van bijvoorbeeld 3D prints, schuimmodellen of functionele modellen testen we of het concept voldoet aan de gestelde verwachtingen, eisen en wensen. Tegelijk leveren de modellen al vroeg indicaties op over de verwachte investeringen en productietechnieken.

Engineering

Om een gevalideerd concept uit te ontwikkelen tot een compleet product, gebruiken we onze kennis van techniek, mechanica, productietechnieken en materialen. Het creatieve proces herhaalt zich hier veelvuldig in het klein. Elk onderdeel wordt uitgewerkt tot een kloppende geometrie, die zijn functie vervult en past in het geheel. Door te werken met geavanceerde 3D CAD software krijgen we een realistische weergave van vorm, kostprijs en gewicht van de onderdelen. Indien nodig worden sterkteberekeningen uitgevoerd. We leggen contact met potentiële leveranciers, die ons versterken met specialistische kennis over hun productieprocessen. Het resultaat is een ontwerp waarmee een eerste werkend prototype kan worden vervaardigd.

Prototypebouw

Er is niets beters dan zelf het ontwerp te kunnen testen. Daarom bouwen we vanuit onze werkplaats één of enkele werkende prototypes, die gevalideerd en getest kunnen worden op hun functionaliteit, gebruik en uitstraling. We testen het liefst samen met u, en eventueel één van uw klanten. Ervaringen uit realistische gebruiks-scenario’s leveren de beste input voor eventuele laatste verbeteringen.

Detail engineering

De laatste stap naar productie is het volledig uitwerken van het product. We zorgen ervoor dat alle benodigde 3D modellen en 2D tekeningen gereed zijn. We overleggen met de leveranciers, die reeds bij het proces betrokken zijn, en zorgen dat alles tot in de puntjes is afgerond en gecommuniceerd. Wanneer de eerste serie producten uit het gereedschap komt, valideren we die opnieuw, om te bevestigen dat alles naar wens is. Eventuele wettelijke keuringen worden uitgevoerd. Daarna dragen we met een gerust hart alle documentatie over en kunt u van start gaan met de productie, assemblage, verkoop en levering van uw nieuwe product.