Made in Apeldoorn

Promotie in Europa | Pi Development

In de toenemende internationalisering heeft Apeldoorn een sterke economische positie met een goed vestigings- en ondernemersklimaat voor internationaal opererende bedrijven. Het ligt centraal in Nederland en heeft een mooie leefomgeving, waar het goed wonen, werken en recreëren is. 

Met veel trots is daarom eind februari het boek “Made in Apeldoorn” gepresenteerd met daarin ruim 100 ondernemers die gevestigd zijn in de gemeente Apeldoorn. Met dit boek en de daaraan gekoppelde website, wil de regio Apeldoorn bedrijven verbinden, zodat ze meer gaan samenwerken en elkaar kunnen versterken, Maar ook kennis delen  wat betreft internationale handel. Daarnaast is het natuurlijk een prachtige promotie van de mooie Apeldoornse bedrijven die zowel op Europees niveau als wereldwijd handel bedrijven.

Kijk voor meer informatie op: www.madeinapeldoorn.com

Meer nieuws